Ανακοίνωση AΠΕΔ: Τέλος υποστήριξης για την έκδοση Acrobat Reader XI

Ανακοίνωση AΠΕΔ: Τέλος υποστήριξης για την έκδοση Acrobat Reader XI

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η έκδοση του λογισμικού Acrobat Reader XI έχει σταματήσει να υποστηρίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία Adobe από τον Οκτώβριο 2017.
    Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής και τη σωστή ένδειξη εγκυρότητας υπογραφής με βάση την Ευρωπαϊκή λίστα Εμπιστοσύνης Εγκεκριμένων Παρόχων, οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader DC