Ανακοίνωση AΠΕΔ: Τέλος υποστήριξης για την έκδοση Acrobat Reader XI
Posted by     Nikolaos Kotsifos     Uncategories     0 Comments      views (4373)
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η έκδοση του λογισμικού Acrobat Reader XI έχει σταματήσει να υποστηρίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία Adobe από τον Οκτώβριο 2017.
Ανακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ για την μη λειτουργία του συστήματος την Παρασκευή 14.10.2022
Posted by     Nikolaos Kotsifos     Uncategories     0 Comments      views (2065)
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την σχετική ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», για τυχόν ενέργειές σας.
Πώς εκδίδεται πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής
Posted by     Nikolaos Kotsifos     Uncategories     0 Comments      views (2089)
Τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή έχουν οι πολίτες μέσω της λειτουργίας της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)
Aλλάζει η Χρονοσήμανση της ΑΠΕΔ
Posted by     Nikolaos Kotsifos     Uncategories     0 Comments      views (2311)
Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου.
Η Νέα ΑΠΕΔ σε Νέα Λειτουργία από 17 Ιανουαρίου 2022
Posted by     Nikolaos Kotsifos     Uncategories     0 Comments      views (2046)
Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.