Συχνές Ερωτήσεις Γενικές [2022]

Πως μπορώ να δω ότι είναι σε ισχύ ακόμα η Ψηφιακή μου Υπογραφή (δεν έχει λήξει)?
Η Ψηφιακή Υπογραφή αρχικά είχε ισχύ για 5 έτη, ενώ για όσους την απέκτησαν μετά τις 20 Ιουνίου του 2018 περιορίστηκε σε 3ετή ισχύ. Από τις 9 Δεκεμβρίου του 2019 η ισχύς έγινε μονετής. Στις 17 Ιανουαρίου 2022, η ΑΠΕΔ ενεργοποίησε την νέα πλατφόρμα της και όλες οι ψηφιακές υπογραφές που είχαν εκδοθεί πριν εκείνη την ημέρα ακυρώθηκαν σταδιακά μέχρι τις 30 Απριλίου 2022.

Η διάρκεια της ψηφιακής υπογραφής είναι πλέον 3ετής. Η εταιρία μας πραγματοποιεί δωρεάν τεχνικό έλεγχο για να σας ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία λήξης της Ψηφιακής σας Υπογραφής. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε για την την τήρηση όλων των προϋποθέσων ορθής χρήσης (Χρονοσήμανση, πιστοποιητικά, Σκληρή Αποθήκευση κτλ).

Πως ελέγχω ότι ένα αρχείο φέρει έγκυρη Ψηφιακή Υπογραφή?
Για να δείτε εάν ένα αρχείο έχει Έγκυρη Ψηφιακή Υπογραφή και ότι αυτή έχει χορηγηθεί από εγκεκριμένο πάροχο, μπορείτε να το ελέγξετε στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation.

Πώς γίνεται η Εγκατάσταση/ Ανανέωση της Ψηφιακής Υπογραφής? Έρχεται κάποιος τεχνικός στο χώρο μας?
Η συνεργασία μας και όλη η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με επίσκεψη στο χώρο μας, είτε απομακρυσμένα. Δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, δική σας ή δική μας. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως απευθείας στον υπολογιστή σας, μέσω προγράμματος απομακρυσμένης επικοινωνίας/τηλεματικής (π.χ. TEAMVIEWER ή ANYDESK).

Πρέπει να πάω σε συγκεκριμένο ΚΕΠ (πχ της περιοχής μου) για την έκδοση / ανανέωση της Ψηφιακής Υπογραφής?
Η επίσκεψη μπορεί να γίνει σε ΚΕΠ που συγκαταλέγονται στην λίστα της ΑΠΕΔ. Προσοχή όμως να έχουν γίνει από πριν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (Έκδοση ΥΔ μέσω gov.gr και αίτηση ΑΠΕΔ) πριν προχωρήσετε στην Επίσκεψη στο ΚΕΠ. 

Μπορεί ένα usb token να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς Υπολογιστές?
Ένα usb token μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς Υπολογιστές, εφόσον έχουν εγκατασταθεί οι αναγκαίοι drivers. Η εταιρεία μας στην Τεχνική Υποστήριξη που παρέχει, μπορεί να πραγματοποιήσει εγκατάσταση σε παραπάνω υπολογιστές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, χωρίς επιπλέον χρέωση. Επίσης μπορεί να γίνει εγκατάσταση ακόμα και σε Laptop. 

Ποιόν τύπο USB TOKEN μου προτείνετε να αγοράσω?
Κυκλοφορούν συγκεκριμένοι τύποι USB TOKEN που καλύπτουν την εγκυρότητα της Ψηφιακής Υπογραφής, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση αρχείων όπως τα συνηθισμένα usb sticks. Οι τύποι USB TOKEN που υποστηρίζονται από την ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου) είναι οι τύποι OBERTHUR και GEMALTO/SAFENET.

Πλέον, και λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου, οι ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής) θα καλύπτονται από τα εξής USB TOKEN:

⬣ Oberthur/ IDEMIA/ TokenME EVO Cosmo v8.1 R2 και
⬣ Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales/ TokenME EVO (MD 940) ID Prime MD (MD 940).

Η εταιρεία μας μπορεί να σας καλύψει για οτιδήποτε ανάγκη προκύψει σε Ψηφιακή Υπογραφή, προμήθεια USB TOKEN, εγκατάταση πιστοποιητικών και ετήσια Τεχνική Υποστήριξη.
 

Συχνές Ερωτήσεις [για τη χρήση USB TOKEN]

Τι είναι η συσκευή USB TOKEN?
Το USB TOKEN είναι ένα ειδικό στικάκι υπολογιστή, όπου γίνεται η εγκατάσταση του πιστοποιητικού υψηλής διασφάλισης (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ). Είναι απαραίτητο για την έκδοση της ψηφιακής υπογραφής. Η ειδική συσκευή usb (usb stick ή usb token) δίνει στον υπογράφων τον αποκλειστικό του έλεγχο για τοποθέτηση ψηφιακής (ή προηγμένης ηλεκτρονικής) υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001. 

Τι είναι η χρήση ΕΔΔΥ?
Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ). Ως ΕΔΔΥ ορίζεται η μικροσυσκευή (Usb Token) που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην οποία εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο. 

Μπορώ να αποθηκεύσω και αρχεία στη συσκευή USB TOKEN?
Η συσκευή usb που απαιτείται για την Ψηφιακή Υπογραφή δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο όπως είναι τα περισσότερα usb stick. Είναι ειδική συσκευή που χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής.

Γιατί υπάρχουν τόσοι τύποι USB TOKEN?
Υπάρχουν διάφοροι τύποι USB TOKEN, αναλόγως τη συμβατότητα με τον εκάστοτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του USB TOKEN θα πρέπει συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, ενώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να είναι συμβατό με τον εκάστοτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, καθώς υπάρχουν πολλές εκδόσεις του (versions).

Ποια usb tokens είναι πιστοποιημένα από Δημόσια Αρχή για τη χρήση ψηφιακής υπογραφής?
Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: http://www.eett.gr και είναι οι εξής: 

-ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
-ADACOM S.A
-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AE 
-ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.
-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με ποιο τρόπο υπογράφεται ψηφιακά ένα έγγραφο?
Ο τρόπος με τον οποίο υπογράφει κάποιος ψηφιακά ένα έγγραφο είναι αρκετά απλός. Αφού δημιουργηθεί ένα έγγραφο, συνδέεται το USB token στον υπολογιστή και μέσω μιας απλής διαδικασίας τοποθετείται η ψηφιακή υπογραφή στο σημείο επιλογής σας.

Μπορώ να αγοράσω και δεύτερο USB TOKEN?
Ακόμα και εάν αγοραστεί δεύτερο USB TOKEN, δεν θα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα ή συμπληρωματικά με το αρχικό.

Μπορώ να αποφύγω την αγορά του USB TOKEN και να υπογράφω ψηφιακά χωρίς αυτό? 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ορθή συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου να υπάρχει ολοκληρωμένη εγκατάσταση του USB TOKEN και των αντίστοιχων απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων. Δεν είναι αποδεκτή μια συνήθης ηλεκτρονική "υπογραφή" ή "signature" που προέρχεται απλώς από τον υπολογιστή του χρήστη ή μέσω άλλων μορφών αποθήκευσης (χαλαρής - απλής -αποθήκευσης).

Ποια είναι η χρονική ισχύς (διάρκεια ζωής) των ψηφιακών πιστοποιητικών?
Η διάρκεια της ψηφιακής υπογραφής είναι πλέον 3ετής.

Συχνές Ερωτήσεις Γενικές [Αρχικές]

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή?
Με απλά λόγια η ψηφιακή υπογραφή είναι το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Όπως δηλαδή υπογράφεται πχ μια υπεύθυνη δήλωση σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο είναι απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις (πχ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δημοσίου) να υπογραφούν ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά πλέον αρχεία (αρχεία σε μορφή .pdf).

Που αποσκοπεί η ψηφιακή υπογραφή?
Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω.

Τι απαιτείται για να τοποθετηθεί η ψηφιακή υπογραφή?
Για να παραχθεί μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται καταρχήν η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αλλά και η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής για Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ/usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά (qualified certificates).

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να μπορώ να υπογράφω ψηφιακά?
Υπό κανονικές συνθήκες η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Είναι δυνατόν να εκδοθεί και αυθημερόν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης επίσκεψης σε ΚΕΠ και έχει παραληφθεί ο κωδικός έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού από την ΑΠΕΔ.

Από που μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες?
Στους δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στο link

Δεν έχω γνώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως πχ να μετατρέπω έγγραφα σε .pdf ή να παράγω αρχεία, όπως ζητούνται σε ένα διαγωνισμό.
Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης, εκτός από την εξειδικευμένη παραμετροποίηση των απαραίτητων προγραμμάτων και του αναγκαίου λογισμικού για την ορθή εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής αναλαμβάνει (χωρίς επιπλέον κόστος) την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης προκειμένου να μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να υπογράφει ψηφιακά, όπως απαιτείται από τον εκάστοτε δημόσιο διαγωνισμό. Συνεπώς οι υπηρεσίες μας ολοκληρώνονται μόνο όταν εσείς μπορείτε πλέον μόνοι σας να κάνετε όλη τη διαδικασία έκδοσης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.

Ποιός υπογράφει ψηφιακά τα έντυπα σε ένα διαγωνισμό δημοσίου?
Η διαδικασία αφορά στο άτομο που υπογράφει για λογαριασμό της εκάστοτε εταιρείας. Για παράδειγμα σε μια ατομική επιχείρηση, ψηφιακή υπογραφή θα χρειαζόταν να έχει ο ιδιοκτήτης. Διότι αυτός σε ένα διαγωνισμό δημοσίου θα υπέγραφε και θα επικύρωνε με το γνήσιο της υπογραφής του τις διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις ή την Τεχνική Προσφορά για ένα έργο.

Τι γίνεται όταν συνυπογράφουν δύο άτομα για λογαριασμό μιας εταιρείας?
Εάν για παράδειγμα σε μια Ομόρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) υπάρχουν δύο (2) εταίροι και βάσει καταστατικού υπογράφουν υποχρεωτικά και οι δύο (συνυπογράφουν) τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, την Οικονομική Προσφορά κτλ, τότε θα χρειαστούν δύο ψηφιακές υπογραφές. Κατά συνέπεια το κόστος θα είναι διπλάσιο καθώς θα απαιτηθούν δύο (2) USB TOKENS και ως εκ τούτου δύο φορές η ίδια διαδικασία εγκατάστασης. Αν σε μια εταιρεία όμως μπορεί να υπογράφει ο ένας μόνο εκπρόσωπος τα έντυπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (βάσει καταστατικού), τότε εκδίδεται ψηφιακή υπογραφή μόνο για αυτόν, καθώς δεν απαιτείται για τους υπόλοιπους.

Τι σχέση έχουν τα Εγκεκριμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά με την Ψηφιακή Υπογραφή?
Στο φυσικό κόσμο για να θεωρηθεί μια υπογραφή έγκυρη θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από κάποιο δημόσιο λειτουργό ότι είναι αυθεντική, ότι ανήκει στο πρόσωπο που υπέγραψε, και ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ του υπογράφοντος και κάποιου δημόσιου εγγράφου π.χ Α.Δ.Τ που τον ταυτοποιεί. Για παράδειγμα, η εγκυρότητα της υπογραφής σε μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει στο φυσικό κόσμο με την επικύρωση από υπάλληλο των ΚΕΠ. Αντίστοιχα, στον ηλεκτρονικό κόσμο για να θεωρηθεί μια ψηφιακή υπογραφή έγκυρη, απαραίτητη είναι η έκδοση Εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Τα Εγκεκριμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά αφενός πιστοποιούν τη γνησιότητα της ψηφιακής υπογραφής, αφετέρου ταυτοποιούν το χρήστη που τη χρησιμοποιεί, όπως ακριβώς γίνεται από ένα δημόσιο λειτουργό. 

Πως εκδίδονται τα Εγκεκριμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά?
Η έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σε μία Αρχή Πιστοποίησης. Η πλέον αξιόπιστη Αρχή Πιστοποίησης στην Ελλάδα, είναι η ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου), η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Η Αρχή Πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος και εκδίδει το πιστοποιητικό.