Κανονικά η Λειτουργία από τη νέα ΑΠΕΔ
Posted by     Nikolaos Kotsifos     Uncategories     0 Comments      views (1891)
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε τη λειτουργία της νέας ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, η απόκτηση της Ψηφιακής Υπογραφής θα έχει Ψηφιακά Πιστοποιητικά διάρκειας τριών ετών.