Πλήρες Πακέτο (2 έτη Τεχνική Υποστήριξη) Ψηφιακής Υπογραφής PLUS [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 ΕΤΩΝ]

Πλήρες Πακέτο (2 έτη Τεχνική Υποστήριξη) Ψηφιακής Υπογραφής PLUS [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 ΕΤΩΝ]

279,00 €
με ΦΠΑ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν την πλήρη Υποστήριξη σε όλα τα στάδια για την απόκτηση της Ψηφιακής (Ηλεκτρονικής) Υπογραφής.

Παρέχονται τα αναγκαία Ψηφιακά Πιστοποιητικά, Σκληρής Αποθήκευσης, με 3ετή ισχύ βάσει νομοθεσίας και προδιαγραφών του Υπουργείου.

Το Πακέτο Plus περιλαμβάνει τα βασικά για την Άμεση Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής 3ετούς ισχύος:

✓ Εξοπλισμός (πιστοποιημένο USB TOKEN)

✓  Παραμετροποίηση λογισμικού

✓  Εγκατάσταση των αναγκαίων drivers

✓  Πλήρη Τεχνική Υποστήριξη για δύο έτη.

(Η Τεχνική Υποστήριξη καλύπτει ό,τι απαιτείται προκειμένου να είναι ορθή και λειτουργική η Ψηφιακή Υπογραφή. Περιλαμβάνονται θέματα τεχνικής φύσεως/ επίλυση, νέα Updates, Εγκαταστάσεις Προγραμμάτων, Χρονοσήμανση κά.)

⬢ Με εμπειρία άνω των 8.000 Εγκασταστάσεων Ψηφιακής  Υπογραφής/ από το 2015 ⬢

Ποσότητα
Αγορά
 

Πολιτική Ασφαλείας

 

Δωρεάν Μεταφορικά

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ [Εγκεκριμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού]:

1. Βασικός Εξοπλισμό USB TOKEN από αναγνωρισμένο πάροχο.

2. Παραμετροποίηση και Ρύθμιση του USB TOKEN.

3. Εγκατάσταση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού σε USB TOKEN.

4. Έλεγχος, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση στον σταθμό εργασίας (σε έναν ή περισσότερους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές).

5. Εκμάθηση και Εκπαίδευση χρήστη για τη δημιουργία εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.

Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, μέσω της υποδομής του Υπουργείου - χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει κανείς χρόνο για αναμονές, επικοινωνία ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ [FEATURES]

Παρέχονται τα αναγκαία Ψηφιακά Πιστοποιητικά, Σκληρής Αποθήκευσης βάσει νομοθεσίας και προδιαγραφών του Υπουργείου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

3ετής Ισχύς Ψηφιακών Πιστοποιητικών (όπως ορίζεται από την αρχή πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΕΔ).

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών για τον πιστοποιημένο εξοπλισμό Usb Token.

Αποστολή άμεσα στο χώρο σας με δωρεάν μεταφορικά.

⬣ Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση και Εκμάθηση σε όλα τα στάδια της διαδικασία από μέρους μας.

⬣ Παροχή τεχνικής βοήθειας για δύο έτη (χωρίς χρέωση).

Τα παραπάνω αφορούν στην Επιτυχή Ολοκλήρωση της Διαδικασίας για την έκδοση 1 ψηφιακής υπογραφής 3ετούς διάρκειας, όπου περιλαμβάνεται η Πλήρης 2ετής Τεχνική Υποστήριξη

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Η Τεχνική Υποστήριξη καλύπτει ό,τι απαιτείται προκειμένου να είναι ορθή και λειτουργική η Ψηφιακή Υπογραφή. Ενδεικτικά περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως:

✓ Εγκατάσταση των drivers και τυχόν updates για την ορθή λειτουργία των USB TOKEN.

Ενημέρωση για Updates & New Releases του Υπουργείου.

✓ Εκ νέου εγκατάσταση σε περίπτωση αλλαγής/ format του Η/Υ.

✓ Ξεμπλοκάρισμα σε περίπτωση κλειδώματος.

✓ Έλεγχος Χρονοσήμανσης/ timestamp.

✓ Ρύθμιση του Acrobat Reader DC/ JsignPdf και λοιπών αναγκαίων προγραμμάτων.

✓ Εντοπισμός & επίλυση οποιουδήποτε θέματος κωλύει την Ψηφιακή σας Υπογραφή.

Ρύθμιση ενός η περισσοτέρων Η/Υ για σωστή λειτουργία της Ψηφιακής Υπογραφής.

200 αντικείμενα

USB TOKEN ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το USB (e)Token είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB Flash. Σε αυτήν ειδική συσκευή αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά μιας Ηλεκτρονικής (Ψηφιακής) Υπογραφής [Digital Signature]. Οι τύποι των Usb Token που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας είναι οι εξής:

⬢ USB Safenet eToken 5110cc [Gemalto/ Thales/ MD 940]
⬢ USB Oberthur Token EVO [Cosmo v8.1 R2 - IDEMIA]

Είναι τα πλέον έγκυρα / πιστοποιημένα μοντέλα USB token τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια με την χρήση δημοσίου κλειδιού (PKI) της διαδικτυακής πύλης ΑΠΕΔ.

Οι συσκευές USB etoken περιλαμβάνονται στη λίστα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ΕΔΔΥ της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΑΔΔΥ για όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, καθώς έχει ελεγχθεί ως προς την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια της με την χρήση δημοσίου κλειδιού (PKI) της διαδικτυακής πύλης ΑΠΕΔ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω Usb Token είναι τα ακόλουθα:

• Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ
• Συσκευή κρυπτογράφησης σε μορφή usb
• Παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών
• Λειτουργεί με όλα τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά
• Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε αυτή και είναι εύκολα διαθέσιμα
• Για την αυθεντικοποίηση τους, οι χρήστες απλώς συνδέουν τη συσκευή στη θύρα USB και εισάγουν τον κωδικό τους
• Διασφαλίζει την εύκολη ενσωμάτωση με την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας
• Πιστοποιημένη κατά CC EAL 4+ 
• Πληροί τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1730/2003)
• Χωρητικότητα 72Κ
• Λειτουργικό Java
• Συνοδεύεται από λειτουργικό MW
• Συμβατό με Windows 11,10, 8.1, 8, 7(32/64bit)
• Αδιάβροχο
• Πιστοποίηση IPX7

ΑΡΧΕΙΟ - ΥΛΙΚΟ - PROSPECTUS

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά

εδώ (Safenet eToken 5110),

εδώ (Oberthur tokenMe EVO), καθώς και 

• εδώ (τεχνικές προδιαγραφές).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]:

Η εταιρεία μας ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ (www.aped.gov.gr), καθώς όσα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως τώρα, έχουν παραληφθεί και έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του υπουργείου].

Επιπρόσθετα η εταιρεία μας, μέλος του Blackbird Business Consultants Group, διαθέτει Πιστοποιήσεις Ποιότητας ISO 9001:2015ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, προκειμένου να διασφαλίσει την πολιτική ποιότητας και ασφάλειας.

✦ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ:

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Business Consultants Group] έχοντας ως πολιτική την πελατοκεντρική προσέγγιση, στοχεύει στην ορθή εξυπηρέτηση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, παρέχοντας:

1. Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια της διαδικασία από μέρους μας.

2. Πλήρη τεχνική υποστήριξη για 1, 2, ή 3 έτη, ανάλογα με το πακέτο που επιλέξατε (εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών, αναγκαίων προγραμμάτων/ drivers κτλ).

*Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9πμ έως τις 5μμ.

✦ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 / ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8.000 ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ:

Η εμπειρία από τις Ψηφιακές Υπογραφές που έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία μας έως τώρα, μας έχει οδηγήσει στην χρήση ως επί το πλείστον συγκεκριμένων USB TOKENS που έχουν επιδείξει βέβαιο αποτέλεσμα καλής λειτουργείας και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του Υπουργείου ως ΕΔΔΥ για όλα τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. 

Ο εξοπλισμός των πιστοποιημένων USB e-token [Safenet eToken 5110cc & Oberthur Token EVO] διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

-Είναι εγκεκριμένα βάσει της λίστας της ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου).

-Διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

-Έχουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργείας (ως εξοπλισμός) τα 2 έτη. 

Εν αντίθεση με λοιπά usb tokens, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο παραπάνω εξοπλισμός δεν παρουσιάζει καμία δυσλειτουργία, τεχνικό πρόβλημα, ασυμβατότητα (conflict) ή ελλαττωματική χρήση. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε όλες μας τις εγκαταστάσεις Πανελλαδικά.

Πλήρες Πακέτο (2 έτη...

279,00 €

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλήρες Πακέτο (1 έτος Τεχνική Υποστήριξη) Ψηφιακής Υπογραφής BASIC [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 ΕΤΟΥΣ]

Πλήρες Πακέτο (1 έτος Τεχνική Υποστήριξη) Ψηφιακής Υπογραφής BASIC [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &...

Πλήρης Υποστήριξη σε όλα τα στάδια για την απόκτηση της Ψηφιακής Υπογραφής. Παρέχονται τα αναγκαία Ψηφιακά Πιστοποιητικά, Σκληρής Αποθήκευσης, με 3ετή ισχύ βάσει νομοθεσίας και προδιαγραφών του...
186,00 €
Πλήρες Πακέτο (3 έτη Τεχνική Υποστήριξη) Ψηφιακής Υπογραφής PREMIUM [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΕΤΩΝ]
  • Μόνο Online!

Πλήρες Πακέτο (3 έτη Τεχνική Υποστήριξη) Ψηφιακής Υπογραφής PREMIUM [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &...

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν πλήρη Υποστήριξη σε όλα τα στάδια για την απόκτηση της Ψηφιακής (Ηλεκτρονικής) Υπογραφής. Παρέχονται τα αναγκαία Ψηφιακά Πιστοποιητικά, Σκληρής...
372,00 €