Η Νέα ΑΠΕΔ σε Νέα Λειτουργία από 17 Ιανουαρίου 2022

Η Νέα ΑΠΕΔ σε Νέα Λειτουργία από 17 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για ταυτοποίηση.

Τα usb token τα οποία είναι συμβατά με την νέα ΑΠΕΔ είναι:

  • Safenet 5110CC / Gemalto / Thales (MD 940) Gemalto ID Prime MD
  • Token ME EVO – Oberthur IDEMIA IDEMIA Cosmo v.8.1

Ενημερώνουμε ότι οι ψηφιακές υπογραφές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν μέχρι την 30η /4/2022 θα λήξουν χωρίς να γίνει ενέργεια από τον χρήστη αυτόματα βάσει της ημερομηνίας λήξης τους.

Εάν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά σας λήγουν μετά την 30η/4/2022 τότε θα λάβετε ενημέρωση μέσω προσωποποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος ότι μέχρι κάποια ημερομηνία θα πρέπει να ανακαλέσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό σας (βλ. παρατήρηση στο Βήμα 3). Ο χρόνος που θα έχετε για την ανάκληση του πιστοποιητικού σας θα είναι τουλάχιστον 15 ημέρες. Αν δεν ενεργήσετε εσείς τότε η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) θα προβεί σε ανάκληση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από 20 Ιανουαρίου 2022  και θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι τις 30/4 για όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά της παλαιάς ΑΠΕΔ. Με τον τρόπο αυτό  όλες οι υπογραφές που έχουν εκδοθεί  θα  έχουν ανακληθεί μέχρι τις 30/4.